Datenschutz
Wir haben eine neue Datenschutzerklärung. Wenn Sie unsere Webseite weiter nutzen wollen, nehmen wir an, dass Sie mit der Datenverarbeitung einverstanden sind.
Ok
Ochrona graczy

Odpowiedzialne zakłady


Zakłady sportowe tipp3 – rozrywka, zabawa i emocje

Dla zdecydowanej większości naszych klientów zakłady sportowe tipp3 oznaczają rozrywkę, zabawę i emocje. To właśnie między innymi urok oczekiwanej wygranej pieniężnej sprawia, że te zakłady są tak fascynującymi. Dla większości klientów tipp3 udział w zakładach sportowych stanowi emocjonującą formę spędzania wolnego czasu. Spółka Deutsche Sportwetten GmbH jest jednak świadoma faktu, że dla niektórych osób udział w zakładach może być kwestią problematyczną i może wiązać się z negatywnymi zmianami.

Ochrona młodzieży

W zakładach tipp3.de mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. W związku z tym należy starannie przechowywać swoje dane dostępu (nazwa użytkownika, hasło i pytanie kontrolne), aby uniknąć nadużyć! Zasadniczo zalecamy Państwu zainstalowanie programu filtrującego, który chroni dzieci i młodzież przed dostępem do niepożądanych treści. „Inicjatywa UE na rzecz większego bezpieczeństwa w sieci” wspiera Państwa w bezpiecznym korzystaniu z internetu – w szczególności w związku z korzystaniem z internetu przez dzieci i młodzież: www.klicksafe.de.

Prosimy, żeby od początku uczestnictwa przestrzegali Państwo poniższych zasad, dzięki czemu zakłady sportowe na zawsze pozostaną dla Państwa przyjemnością

  • Ustal limity pieniężne: Od samego początku należy ustalić limity kwot, które planują Państwo przeznaczyć na zakłady. Ustalony limit powinien pozostawać w rozsądnym stosunku do Państwa możliwości finansowych. Należy obstawiać wyłącznie za kwoty, które przeznaczyli Państwo na swój czas wolny i rozrywkę. Prosimy uważać, żeby udział w zakładach pozostawał w wyważonym stosunku do innych form spędzania wolnego czasu.

  • Nie staraj się wyrównać straty za wszelką cenę: Nigdy nie należy ryzykować bardziej niż zwykle, aby wynagrodzić sobie wcześniejsze straty. Zakłady nie zastępują pracy zawodowej. Należy grać wyłącznie dla rozrywki!

  • Obstawiaj z rozwagą: Nie należy grać, kiedy są Państwo ekstremalnie zestresowani, zdeprymowani lub w jakikolwiek inny sposób silnie obciążeni psychicznie. Nie należy grać pod wpływem alkoholu lub leków. Należy robić regularne przerwy w grze.
nach oben

Ryzyka związane z zakładami


Czym jest problematyczne zachowanie graczy zakładów sportowych?

O problematycznym lub patologicznym zachowaniu graczy zakładów sportowych mówimy w sytuacji, kiedy zakłady stają się centralnym punktem życia, który dominuje nad wszystkimi innymi sferami: dotknięte problemem osoby inwestują zbyt dużo czasu i pieniędzy, zaniedbują inne sfery życia, takie jak rodzina, zainteresowania lub praca. W tym, najczęściej wieloletnim, procesie osoby uzależnione od zakładów sportowych tracą w coraz większym stopniu wszelkie więzi społeczne, a wraz z nimi poczucie własnej wartości i wiarę w siebie. Oznacza to, że: Nadmierne zaangażowanie w zakłady może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji!

Jakie osoby są szczególnie zagrożone?

Z przeprowadzonych badań naukowych wynika, że wyraźnie większy procent występuje wśród mężczyzn, osób młodszych, osób słabo wykształconych, imigrantów lub osób ze środowisk emigracyjnych. Podwyższone ryzyko wystąpienia problemów z hazardem wykazują również osoby, w których rodzinie istnieją aktualnie problemy związane z grami hazardowymi.

nach oben

Limity i blokada gry


Limity graczy

Na tipp3.de mogą Państwo na potrzeby osobistej kontroli ustalić indywidualnie zarówno limit przegranych, jak i limit obstawiania i limit wpłat w postaci limitu dziennego, tygodniowego i miesięcznego. Zdefiniowana przez system górna granica limitu przegranych wynosi 1.000 EUR miesięcznie. Obniżenie staje się skuteczne bezzwłocznie po wprowadzeniu zmiany, natomiast podwyższenie limitów uzyskuje skuteczność dopiero po upływie tak zwanego okresu cool-down, wynoszącego 7 dni. Już w momencie rejestracji należy ustalić takie limity, które pozostają w rozsądnym stosunku do Państwa możliwości finansowych.

Przerwa w grze

Na tipp3.de mogą Państwo zaplanować przerwę w grze. Mają Państwo możliwość wyboru pomiędzy następującymi okresami: 1 miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy. Należy pamiętać, że przerwa w grze jest nieodwołalna i nie można jej anulować w trakcie wybranego okresu.

Blokada gry

Na tipp3.de mają Państwo możliwość założenia rocznej, trzyletniej lub stałej blokady udziału w zakładach sportowych. Założenie blokady powoduje zablokowanie Państwa danych w odniesieniu do wszelkiego dalszego uczestnictwa w zakładach, a posiadane przez Państwa środki zostają przelane na rachunek bankowy wskazany przez Państwa w tipp3 Account.

nach oben
nach oben